Search Suggest

Tips Mengatasi Stress Di Tempat Kerja

Stress adalah keadaan jiwa yang paling popular di abad ini. Cuba anda ingat
kembali berapa banyak orang yang anda jumpa mengatakan bahawa mereka
sedang mengalami stress atau mungkin anda sendiri sedang mengalaminya?
Stress bukan suatu penyakit, tetapi jika anda tidak dapat mengatasinya dalam
waktu tertentu, anda akan mengalami banyak masalah kesihatan.

Sebuah artikel yang mengatakan bahawa :

 Lebih dari 40 juta orang di Eropah atau setidaknya 1 dari 3 orang pekerja
mengatakan bahawa mereka mengalami stress di tempat kerja.
 Stress di tempat kerja adalah masalah kedua yang sering terjadi di samping masalah sakit belakang.
 Dari hasil survey juga dikatakan bahawa lebih dari ¼ pekerja tidak hadir selama 2 minggu (akumulasi)
dalam setahun kerana masalah kesihatan yang diakibatkan oleh
stress.

Beberapa hal utama yang dapat menyebabkan stress di tempat kerja :

 Keadaan kerja yang selalu berada di bawah tekanan.
 Ketidakjelasan tugas yang diberikan.
 Permintaan barang yang sangat tinggi.
 Kurangnya perencanaan kerja.
 Adanya ancaman di kalangan karyawan.
 Teriakan dan makian para pelanggan.
 Teman kerja yang selalu mengganggu.
 Ketidaknyamanan fizikal, seperti bunyi peralatan, mesin dan sebagainya.

Hal-hal ini dapat menimbulkan gangguan kesihatan fizikal dan mental seperti : gelisah, gugup, tidak dapat
fokus untuk waktu yang lama dan keletihan yang berkepanjangan.

Berikut adalah 9 tips mengatasi stress di tempat kerja :

1) Rancang dengan baik aktiviti anda : apa, mengapa, bagaimana, bila dan siapa yang bertanggung jawab
terhadap tugas-tugas. Penting sekali untuk membuat perancangan bukan hanya jangka panjang tapi juga
jangka

2) Pastinya anda di masa lalu pernah mengalami masalah-masalah di tempat kerja. Cuba ingat-ingat kembali
adakah cara-cara yang dapat anda gunakan untuk mengatasi masalah yang anda hadapi saat ini.

3) Ikutlah membangun suasana kerja yang menyenangkan, seperti dengan bersikap terbuka dan
berkomunikasi dengan rakan sekerja.

4) Pastikan anda memahami terhadap tugas dan tanggung jawab anda, serta jangan ragu untuk bertanya.

5) Lakukan beberapa kali break untuk beberapa minit selama anda bekerja. Santai dan JANGAN
MELAKUKAN APAPUN. Ambil nafas dalam-dalam.

6) Miliki sikap toleransi kepada rakan sekerja. Ingatlah bahawa setiap orang memiliki peribadi yang unik,
sebagai contoh : beberapa orang justeru berprestasi lebih baik di bawah tekanan sementara sebagian yang
lain memerlukan waktu lebih banyak untuk menyelesaikan pekerjaannya.

7) Delegasikan sebahagian tanggung jawab anda kepada anak buah anda.

8) Pertahankan semangat berpasukan anda, misalnya dengan melakukan perayaan-perayaan kecil,
berolahraga atau berekreasi bersama.

9) Sediakan lingkungan kerja yang baik. Minimakan gangguan-gangguan seperti suara, ventilasi, cahaya
dan suhu.

Post a Comment